fbpx

Investeringar i onoterade aktier

Vår vision är att digitalisera handeln med onoterade aktier.

Möjligheten att investera i företag innan IPO kan ge en bättre avkastning än börsen. Processen är däremot svår och kräver oftast personliga kontakter, vårt uppdrag är att göra dessa affärer enklare så att fler får möjlighet att investera i onoterade aktier.

Privatägda företag har högre tillväxt

Onoterade företag handlas oftast till en lägre EBITDA värdering jämfört med liknande börsnoterade företag. Detta ger investerare som är med tidigt en högre chans till god tillväxt.
Diversifiera din portfölj med onoterade aktier

"Vi hjälper våra kunder att hitta likviditet i onoterade aktier, samtidigt som vi utvecklar ny teknologi för att effektivisera handel och uppföljning med dessa."

Felix Forsgren

Felix Forsgren