fbpx
Tecknad bild med föremål som symboliserar aktier, nyemission och ekonomi med blå bakgrund.

Vad betyder nyemission och hur går det till?

Ordet “nyemission” är ett ord som du ofta stöter på inom finans. Men vad är en nyemission egentligen? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om olika typer av nyemissioner och hur de går till.

Vad är en nyemission?

Det viktigaste du behöver ha koll på är självklart ”Vad betyder nyemission?”. Nyemission kallas det när ett bolag bjuder in allmänheten eller nuvarande aktieägare till att köpa fler aktier i bolaget. Bolaget väljer då att utöka antalet aktier som finns i bolaget och sälja dem.

Det är vanligt att teckningskursen vid nyemissioner är lägre än tidigare i syfte att locka fler köpare att investera i bolaget. En nyemission kan utföras av både ett privat aktiebolag och ett publikt aktiebolag.

Olika typer av nyemissioner

Det finns olika typer av nyemissioner som bolag utför för olika syften. Här är de absolut vanligaste typerna:

Nyemission med företrädesrätt

En nyemission med företrädesrätt innebär att försäljningen av aktierna är riktad främst till de befintliga aktieägarna. De får alltså företrädesrätt till att investera i fler aktier, ofta till ett lägre pris.

Är du inte en befintlig aktieägare kan du få chansen att delta i en nyemission ändå. Men bara om det är så att flera av aktieägarna vill sälja sin teckningsrätt. Då kan bolaget välja att resterande aktier som inte köps upp lottas ut bland de som anmält intresse. Om du är intresserad är det därför viktigt att kontakta bolaget så du inte går miste om chansen att köpa aktier av dem. 

Öppen nyemission

En öppen nyemission är i princip motsatsen till en nyemission med företrädesrätt. Här erbjuds i stället allmänheten att delta i nyemissionen och köpa aktier i bolaget. En anledning till att företag väljer att ha en öppen nyemission är till exempel för att skapa bättre varumärkeskännedom och ge en vid rad av investerare möjlighet att investera.

Riktad nyemission

Så vad är en riktad nyemission? Att en nyemission är riktad innebär att bolaget själva har valt att bara erbjuda nya aktier till en specifik grupp. De kan vara till exempel ett specifikt företag/institution, specifika investerare, anställda i bolaget eller investerare som visat intresse att delta i tidigare nyemissioner men inte fått plats av olika anledningar.

Varför gör man en nyemission?

Det finns flera anledningar till varför ett bolag väljer att göra en nyemission. Men det handlar alltid om att bolaget behöver få in nytt kapital för att finansiera något. De kan behöva pengar för att de vill:

   • Finansiera en specifik satsning eller investering

   • Undvika en möjlig konkurs

   • Finansiera en expansion

   • Köpa upp andra bolag

   • Undvika att låna pengar

  Tecknad bild med grafer, en jordglob, pengar och en rosa spargris

  Exempel på hur en nyemission går till

  Så vad innebär en nyemission i praktiken och hur går det till? Det är enklast att förklara steg för steg.

  Steg 1: Styrelsen förbereder och skickar in ett förslag om att genomföra en nyemission.

  Steg 2: Bolagstämman/styrelsen tar ett beslut om nyemissionen ska genomföras.

  Steg 3: De bestämmer även vilken typ av nyemission det ska vara (med företrädesrätt, öppen eller riktad).

  Steg 4: En teckningstid för nyemissionen bestäms (hur lång tid investerarna har på sig att köpa aktier).

  Steg 5: Teckningsperioden börjar och en inbjudan med information skickas ut.

  Steg 6: De tillfrågade anmäler sitt intresse och tilldelas då aktier.

  Steg 7: Betalning sker och aktierna registreras på bolagsverket.

  Hur du försvarar dig mot utspädning vid nyemission

  Det är inte alltid självklart att en nuvarande aktieägare vill delta i en nyemission. Men det du måste ha koll på är att om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i en nyemission kommer andelen du äger i bolaget att bli mindre efter att emissionen är klar.

  Detta är för att bolaget har ökat antalet aktier som finns i bolaget och om du inte köper fler aktier kommer den procentuella andelen du äger i bolaget att vara mindre efter en nyemission. Detta kallas för utspädning och sker alltid när antalet aktier i ett bolag ökas.

  Du kan försvara din andel i bolaget genom att delta i nyemissionen och köpa fler aktier. Vid de flesta nyemissioner har du som befintlig aktieägare rätt att försvara din andel.

  Köpa in sig i ett bolag som har nyemission med företrädesrätt

  Vet du om att ett bolag du är intresserad av ofta har nyemissioner med företrädesrätt kan du fortfarande anmäla ditt intresse om det skulle bli aktier över när de befintliga aktieägarna har köpt sina aktier.

  Det fungerar på samma sätt oavsett om det är onoterade aktier eller aktier i ett börsnoterat bolag. När du väl har investerat i bolaget du är intresserad av kommer du sen alltid att få information om framtida nyemissioner.

  Svar på vanliga frågor

  Hur påverkas en aktiekurs efter en nyemission?

  Aktiekursen kan påverkas både innan och efter en nyemission. Men om ett bolag säljer sina aktier för ett billigare pris vid nyemissionen innebär det att priset kommer gå ner på alla aktier när nyemissionen är klar.

  Är en nyemission bra eller dåligt?

  Det kan vara både bra och dåligt, det beror helt på vad anledningen bakom nyemissionen är. Görs det för att investera ett köp av ett annat bolag eller för att investera i en satsning är det bra. Men görs det för att rädda upp en jobbig ekonomisk situation är det sämre.

  Är det bra att vara med i en nyemission?

  Det är i de flesta fall bra att vara med i en nyemission just för att du ska få chansen att försvara din andel i bolaget givet att du fortfarande tror på bolaget. Är du inte med kommer din andel att minskas procentuellt i och med att antalet aktier i bolaget ökas.

  Kan man köpa hela företag via en nyemission?

  Nej, vid en nyemission skapas nya aktier som du kan köpa men det är inte ett tillfälle för att köpa ett helt företag. Vill du köpa upp alla aktier i ett företag är det bättre att kontakta en investmentbank som specialiserar sig på M&A om det är ett större företag du ska köpa. Är det ett mindre företag du vill köpa så lämpar sig oftast en företagsmäklare bättre.