fbpx

Klarna vänder till lönsamhet Q3 2023

Klarna Bank AB, det världsledande betalningsföretaget från Sverige, har nyligen rapporterat om en viktig milstolpe – deras första lönsamma kvartal sedan 2019. Detta markerar en betydande förändring i företagets ekonomiska kurs och pekar mot en ljusare framtid.

Rörelseresultatet var 130 miljoner svenska kronor under det tredje kvartalet 2023 (Q323), en ökning från -2 miljarder svenska kronor under samma period föregående år (Q322). Kreditförlusterna som en procentandel av bruttohandelsvolymen (GMV) minskade med 56% tack vare kontinuerliga förbättringar i precision och noggrannhet i kreditbedömningen, vilket säkerställer att Klarna fortsätter att fatta rätt utlåningsbeslut för konsumenterna samtidigt som företaget levererar en intäktstillväxt på 30%.

Det tredje kvartalet 2023 markerar det fjärde kvartalet i rad med bruttovinst i USA, vilket bevisar att investeringarna i en av världens största konsumentmarknader fortsätter att löna sig.

 

En översikt av kvartalets Finansiella Framgångar


Under det tredje kvartalet av 2023, rapporterade Klarna en förskattsvinst på 130 miljoner svenska kronor, vilket är en betydande förbättring jämfört med tidigare år. Denna vändning är resultatet av företagets stränga fokus på kostnadseffektivitet och innovativa tillväxtstrategier.

 

Intäkternas tillväxt

Klarnas intäkter ökade med 30% jämfört med föregående år, upp till 6 miljarder svenska kronor. Denna ökning är ett tecken på företagets starka marknadsposition och dess förmåga att locka nya kunder samtidigt som de behåller befintliga.

 

Förbättringar i kreditförluster

Ett viktigt område där Klarna har gjort framsteg är i minskningen av kreditförluster, som nu är ned med 56% som en procentandel av bruttohandelsvolymen. Detta har uppnåtts genom förbättringar i underwriting-processen, vilket visar på företagets förmåga att göra klokare utlåningsbeslut.

 

Innovativa AI-drivna funktioner

Klarna har också introducerat flera nya AI-baserade funktioner för att förbättra shoppingupplevelsen. Detta inkluderar Klarna Shopping Lens och shoppable videoinnehåll, vilket ytterligare befäster deras position som en ledande aktör inom fintech-sektorn.

 

Hållbarhetsåtaganden

Dessutom har Klarna tagit viktiga steg mot hållbarhet genom att introducera miljömedvetna produkter och funktioner. Detta inkluderar en dashboard för medveten shopping som hjälper konsumenter att övervaka sina CO₂-utsläpp och interagera med miljöansvariga varumärken.

 

Slutsats

Klarnas senaste finansiella rapport är mer än bara en kvartalsvinst; det är ett tecken på företagets långsiktiga hållbarhet och dess förmåga att anpassa sig till marknadens förändringar. Med en solid grund i innovativ teknik och ett ökat fokus på hållbarhet, är Klarna väl positionerat för fortsatt framgång i den globala betalnings- och fintech-industrin.

 

Källor

För mer detaljerad information om Klarnas ekonomiska framgångar och strategier, se källor från Reuters och Klarnas officiella pressmeddelanden.