fbpx

Allmänna Villkor för Eqvor Markets AB

Välkommen till Eqvor Markets AB, ett företag specialiserat på att hjälpa våra kunder hitta en motpart i affärer rörande onoterade aktier. När du använder våra tjänster och vår webbplats eqvor.com accepterar du dessa villkor. Vänligen läs dem noggrant.

 

1. Om Tjänsten

Eqvor Markets AB erbjuder en webbplats som delar information om onoterade aktier. Vår tjänst är avsedd att underlätta för personer och organisationer som vill hitta en motpart i affärer med onoterade aktier.

 

2. Inlämning av förfrågan

När du skickar in en ”order” via vår webbplats, är detta att betrakta som en förfrågan, inte ett bindande avtal.
Efter att vi mottagit din förfrågan, kommer vår personal att kontakta dig för att diskutera och bekräfta detaljerna i din förfrågan.
Ingen förfrågan anses som bindande förrän du har signerat ett mandatavtal med Eqvor Markets AB.
Mandatavtalet ger Eqvor Markets AB mandat att hitta en motpart till din förfrågan i vårt nätverk.

 

3. Mandatavtal

Mandatavtalet specificerar villkoren under vilka Eqvor Markets AB kommer att hantera och utföra din förfrågan.
Det är endast efter undertecknandet av detta avtal som vi kommer att påbörja processen med att hantera din förfrågan.

 

4. Ansvarsbegränsning

Eqvor Markets AB är inte ansvarig för direkta eller indirekta förluster som uppkommer på grund av användning av vår tjänst, utom i de fall där sådant ansvar inte kan uteslutas enligt lag.

 

5. Ändringar i Villkoren

Eqvor Markets AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. De uppdaterade villkoren kommer att gälla från det datum de publiceras på vår webbplats.

 

6. Kontakt och Frågor

Om du har några frågor om dessa allmänna villkor, är du välkommen att kontakta oss på info (a) eqvor.com

Dessa allmänna villkor är senast uppdaterade 9/1 – 2024