fbpx

A3P Biomedical och BioAgilytix etablerar partnerskap för Stockholm3 i USA

A3P Biomedical AB, ett svenskt diagnostikföretag inriktat på prostatacancer, och BioAgilytix, en världsomspännande leverantör inom bioanalyser, har ingått ett samarbete för att lansera Stockholm3-testet som ett laboratorieutvecklat test (LDT) på den amerikanska marknaden. Denna satsning syftar till att etablera en ny norm för tidig detektering av prostatacancer.

woman holding a small flask in a sterile environment

Vad är prostatacancer?

Prostatacancer är den mest förekommande cancerformen bland män i USA. Under 2023 förväntas det diagnostiseras 288 300 fall av prostatacancer i landet, med 34 700 dödsfall som följd. Tidig upptäckt är kritiskt för att förbättra behandlingsresultaten, minska dödligheten och effektivisera användningen av sjukvårdsresurser.

Vid misstanke av prostatacancer har läkare under många år gjort undersökningar genom t.ex. PSA test. Ett blodtest som är ett av de första stegen vid misstanke. Sedan A3P Biomedicals produkt Stockholm3 släpptes på marknaden har det blivit ett värdigt alternativ som kan upptäcka aggressiv prostatacancer i tidigt stadie. 

 

Samarbetet mellan A3P Biomedical och BioAgilytix

A3P Biomedical och BioAgilytix samarbetar för att introducera Stockholm3-testet på den amerikanska marknaden, med målet att avsevärt förbättra diagnostiken och tidig upptäckt av prostatacancer. Stockholm3 erbjuder en ny möjlighet för tidig detektering av sjukdomen, särskilt för de som löper risk.

David Rosén, VD för A3P Biomedical, uttrycker att samarbetet med BioAgilytix för Stockholm3 grundar sig i ett gemensamt engagemang för innovation. Syftet är att lansera Stockholm3 som ett LDT för att tidigt identifiera män med hög risk för prostatacancer och samtidigt reducera onödiga medicinska ingrepp. Han betonar att den amerikanska marknaden, en av de största globalt, skulle gynnas av avancerad diagnostik som förbättrar mäns hälsa och livskvalitet.

Linda Robbie, PhD, COO på BioAgilytix, framhäver att A3P Biomedicals fokus på precisionsmedicin och patientcentrerad diagnostik kompletterar BioAgilytix engagemang för att utveckla biologiska produkter som kan förändra och rädda liv. Tillsammans strävar de efter att skapa en ny vårdstandard genom att introducera innovativa lösningar som adresserar tidigare ouppfyllda medicinska behov.

Nyligen omnämndes Stockholm3-testet som en biomarkör i de uppdaterade riktlinjerna från American Urological Association (AUA) 2023 för tidig upptäckt av prostatacancer. Enligt AUAs riktlinjer, baserat på en studie (Grönberg et al. 2015, Lancet Oncology), uppvisar Stockholm3 högre prediktiv noggrannhet än enbart PSA-testet och minskar behovet av onödiga biopsier. 

Riktlinjerna föreslår även användning av kompletterande biomarkörer som Stockholm3 för män med förhöjda PSA-nivåer eller efter en negativ biopsi där beslutet om ytterligare biopsi skulle påverkas.

 

De inblandade parterna

Om BioAgilytix

BioAgilytix är en framstående global aktör inom bioanalytiska tjänster, som levererar komplexa projekt inom läkemedels- och biotekniksektorn genom alla faser av läkemedelsutvecklingen. Med ackrediteringar inom GLP, GCP, GMP och CLIA, erbjuder företaget en rad tjänster inklusive diagnostik, farmakokinetik (PK), immunogenicitet, biomarkörer och cellbaserade analyser från sina laboratorier i USA, Australien och Tyskland. Mer information finns på www.bioagilytix.com.

 

Om A3P Biomedical

A3P Biomedical har som mål att förbättra livskvaliteten för män genom att väsentligt förbättra precisionen i diagnosen av prostatacancer. Deras huvudprodukt, Stockholm3, är ett blodbaserat test utvecklat för tidig detektering av aggressiv prostatacancer, framtagna av forskare vid Karolinska Institutet och validerade i kliniska studier med över 75 000 män. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Mer information finns på www.a3p.com.

 

Om Stockholm3

Stockholm3 är ett test i form av blodprov som kombinerar protein- och genetiska biomarkörer med klinisk data för att förutse risken för aggressiv prostatacancer i tidigt skede. Testet har i klinisk praxis visat sig hitta 100 procent fler aggressiva fall och minskar antalet onödiga biopsier med 50 procent jämfört med traditionella PSA-tester. 

Stockholm3 har validerats i studier med över 75 000 män och har fått erkännande från European Association of Urology (EAU) med ”Prostate Cancer Research Award 2022”. Flera studier har publicerats i ansedda vetenskapliga tidskrifter, inklusive en tidigare studie med 58 000 män i The Lancet Oncology 2015. Med starkt vetenskapligt stöd har ledande nordiska vårdgivare börjat ersätta PSA-tester med Stockholm3. 

Region Värmland i Sverige har infört organiserad testning av prostatacancer med Stockholm3 för män mellan 50-75 år, vilket ger ett mer exakt test och samtidigt minskar de direkta kostnaderna med 17 till 28 procent.

 

Källor

För mer detaljerad information angående Stockholm3’s partnerskap i USA, läs vidare på A3P’s pressutskick.