fbpx

Din partner för onoterade aktieaffärer

Mål & Vision

Vårt mål är att revolutionera marknaden för handel med onoterade aktier och bolag. Vi strävar efter att skapa enklare, mer transparenta och tillgängliga flöden för både köpare och säljare. Genom att kombinera djup branschkunskap med innovativ teknologi, syftar vi till att demokratisera tillgången till investeringsmöjligheter i onoterade bolag.

Vår vision är att vara den ledande kraften i att skapa en framtid där barriärerna för att handla med onoterade aktier är minimala, där investerare och företagare enkelt kan mötas för att driva tillväxt, innovation och värde.

Hos Eqvor präglas vår verksamhet av engagemang, integritet och transparens. Vi strävar efter att etablera framgångsrika affärsrelationer med likasinnade individer och organisationer. Genom samarbete och gemensamma ansträngningar siktar vi på att driva tillväxt och skapa bestående värde på marknaden för alla inblandade parter.

tall buildings touching a blue sky

Team

felix forsgren
Felix Forsgren VD
Screenshot 2023-12-01 at 16.27.24
Felicia Forsgren Equity Sales