fbpx

Hantering av Klagomål hos Eqvor

På Eqvor värderar vi våra kunders feedback högt. Om du har några synpunkter eller känner dig missnöjd med våra tjänster, ber vi dig följa nedanstående process för att framföra ditt klagomål.

 

1. Kontakta Kundservice

I första hand, kontakta vår kundservice med dina synpunkter. Detta kan göras via detta formulär. Vårt team kommer att göra sitt bästa för att lösa eventuella problem eller svara på dina frågor.

 

2. Skicka in ett Formellt Klagomål

Om du efter kontakt med kundservice fortfarande har bekymmer, kan du skicka in ett formellt klagomål. Detta kan göras antingen genom e-post till info (a) eqvor.com.

 

3. Klagomålets Behandling

Vi strävar efter att besvara alla klagomål inom 14 dagar. Ditt klagomål kommer att granskas noggrant och vi kommer att ge dig en detaljerad respons på din förfrågan.

 

4. Möjlighet till Omprövning

Om du inte är nöjd med vårt svar, har du möjlighet att begära en omprövning av ditt klagomål genom att tillhandahålla ny information eller bevis som stöder din ståndpunkt.

 

5. Externa Instanser för Eskalering

Om ditt ärende fortfarande inte är löst till din belåtenhet, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till EU:s Online Dispute Resolution platform.

Vid frågor eller för mer information om vår process för hantering av klagomål, vänligen kontakta oss direkt via detta kontaktformulär.